Android Sharedpreferences

Android uygulama geliştirirken çokça ihtiyaç duyduğumuz shared preferences ile nasıl veri saklayacağımızı inceleyeceğiz. Shared preferencesler key-value(AdSoyad=caglartelef) şeklinde veri tutarlar. Kullanıcı uygulama ayarlarını fabrika ayarlarına döndürmediği sürece bu verileri saklayabiliriz.

Öncelikle shared preferencese üzerinde sakladığımız verilerin yönetimini kolaylaştırmak için sınıf oluşturalım. Oluşturduğumuz bu sınıfta temel olarak kullanmamız gerekli olan her şeyi aşağıda bulabilirsiniz. Size sadece sınıfa yeni parametreler ekleyerek geliştirmek kalıyor.

public class SharedPref {

  /*
  * I used singleton design pattern.
  * */
  private static SharedPref myInstance = new SharedPref();
  private SharedPref() {
  }
  public static SharedPref getMyInstance() {
    return myInstance;
  }

  public static Context context;
  private static final String MYPREFERENCES = "MyPreferences";
  private SharedPreferences sharedPreferences;
  private boolean recordType = false;
  private String processType;

  /**
   *
   * You should not change above code.
   * */

  private String username, password;
  /**
   *
   * Hi, if you wanna add new property to this class.
   * Firstly, you should setter getter methods.
   * Secondly, you should add processType to setGetSharedpreferences method.
   * That's all.
   * Have nice day and coding.
   *
   * */

  public String getUsername() {
    processType = "username";
    recordType = false;
    setGetSharedpreferences();
    return username;
  }

  public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
    processType = "username";
    recordType = true;
    setGetSharedpreferences();
  }

  public String getPassword() {
    processType = "password";
    recordType = false;
    setGetSharedpreferences();
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
    processType = "password";
    recordType = true;
    setGetSharedpreferences();
  }

  private void setGetSharedpreferences() {
    sharedPreferences = context.getSharedPreferences(MYPREFERENCES, Context.MODE_PRIVATE);
    SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();
    if (recordType) {
      /*
       * recordType=true
       * Data sets to shared preferences.
       * */
      switch (processType) {
        case "username":
          editor.putString("username", username);
          editor.apply();
          break;
        case "password":
          editor.putString("password", password);
          editor.apply();
          break;
      }
    } else {
      /*
       * recordType=false
       * Data gets to shared preferences.
       * */
      switch (processType) {
        case "username":
          username = sharedPreferences.getString("username", username);
          break;
        case "password":
          password = sharedPreferences.getString("password", password);
          break;
      }
    }
  }

}
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    SharedPref.context = getApplicationContext();
    SharedPref.getMyInstance().setUsername("caglartelef.com");
    SharedPref.getMyInstance().setPassword("github.com/caglartelef");

    Log.d("SharedPref", SharedPref.getMyInstance().getUsername());
    Log.d("SharedPref", SharedPref.getMyInstance().getPassword());

  }
}

Android shared preferences kullanımı hakkında elimden geldiği kadar güzel bir örnek vermeye çalıştım.

Kodları indirmek için TIKLAYINIZ.

İyi çalışmalar kolay gelsin. 🙂