Arduino Desibel Ölçer

Arduino ile kolay ve basit birçok proje yapabiliriz. Bunlardan birisi olan desibel ölçer için aşağıdaki malzemelere ihtiyacımız var.

Gerekli malzemeler:

 • Arduino
 • Breadboard
 • 6 adet dişi-erkek jumper kablo, 6 adet erkek jumper kablo
 • 1 adet led veya buzzer
 • 1 adet ses sensörü (mikrofon)
      // Sensörün bağlı olduğu pin. 
      const int SensorOutPin = A0;
      
      // Led'in bağlı olduğu pin.
      const int ledPin = 13;

      // Ses sensöründen okunan değerin tutulacağı değişken.
      int value = 0;

      // Led'in yanması için ses sensöründen gelen verinin threshol değeri
      const int threshold = 60; 
      
      void setup () {
        // 13 numaralı pin çıkış olarak ayarlanır.
        pinMode(ledPin, OUTPUT);
        
        // Serial monitor baud rate değeri belirlenir.
        Serial.begin(9600);

        // Led söner
        digitalWrite(ledPin, LOW); 
      }
      void loop () {
        // Ses sensöründen gelen değeri okuyoruz.
        value = analogRead(SensorOutPin);

        // Gelen değeri ekrana serialden ekrana yazdırıyoruz.
        Serial.println(value);

        // Ses sensöründen gelen değer threshold değerimizden büyük mü diye kontrol ediyoruz.
        if (value > threshold) {
          // Led yanar. 
          digitalWrite(ledPin, HIGH);

          // Led'i saniye boyunca yakıyoruz.
          delay(1000);
          
          // Led söndürüyoruz.
          digitalWrite(ledPin, LOW); 
        }
      }

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra kodumuzu arduinoya yüklüyoruz. Ses sensörüne yakın bir konumda alkış yaparak led’in bir saniye boyunca yanmasını sağlayabilirsiniz.

İyi çalışmalar 🙂