Genetik Algoritmalar Nedir?

Genetik Algoritmalar, canlıların çiftleşmesi sonucunda kendi özelliklerini bir sonraki nesle aktarma yeteneklerini, güçlü olanın yaşama şansının yüksek olması ve bazı durumlarda önceden nasıl olacağı bilinmeyen değişimlerin bir hesaplama yöntemi içerisinde bir arada kullanılması sonucunda ortaya çıkmış bir yöntemdir. Genetik Algoritmalar (GA) yönetimi ilk olarak John Holland ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Genetik […]

A Wolf Colony Algorithm

Merhaba bugün sizlere Optimizasyon tekniklerinde kullanılan genetik algoritmalardan sadece birisin olan Kurt Sürüsü algoritmasıdan (A Wolf Colony Algorithm) bahsedeceğim. Optimizasyon, bir problemde belirli koşullar altında çözüm olabilecek sonuçlar içerisinden en iyi olanı seçme işlemidir. Optimizasyon problemleri için birçok algoritmalar vardır. Genel amaçlı optimizasyon algoritmaları büyük boyutlu optimizasyon problemlerini kısa bir sürede optimuma yakın çözümler veren […]