IPv6 Adreslemesi

IPv6, “Internet Protokolü Sürüm 6″nın kısaltılmış biçimidir. IPv6, mevcut Internet Protokolü olan IP Sürüm 4’ün yerini alması için tasarlanan bir sonraki nesil Internet protokolüdür.

IPv6 Adresleme Yapısı

 • 128 bit onaltılı format (0-9, A-F)
 • İki noktalar (:) ile ayrılan 16 bitlik onaltılı sayı alanları kullanır.
 • Her 4 onaltılı basamak 16 bite eşdeğerdir.
 • Hekstet başına 16 bite eşdeğer olan 8 hekstet dörtlüsünden oluşur.

2001:0DB8:0001:5270:0127:00AB:CAFE:0E1F /64

Onaltılı formattaki 2001, ikili formatta 0010 0000 0000 0001’dir

 • Site Öneki veya Global Yönlendirme Öneki: adresin ilk 3 heksteti veya 48 bitidir. Servis sağlayıcı tarafından atanır.
 • Site Topolojisi veya Alt ağ kimliği: adresin 4. hekstetidir.
 • Arabirim kimliği: adresin son 4 heksteti veya 64 bitidir. EUI-64 komutu kullanılarak el ile veya dinamik olarak atanabilir. (Uzatılmış Benzersiz Tanımlayıcı)
 • İlk 3 bit 001 veya 200::/12’ye (IANA Global Yönlendirme Sayısı) sabitlenmiştir.
 • 16-24 arasındaki bitler Bölgesel Kaydı tanımlar:
  • AfriNIC, APNIC, LACNIC, RIPE NCC ve ARIN
 • 2001:0000::/23 – IANA
 • 2001:0200::/23 – APNIC (Asya/Pasifik Bölgesi)
 • 2001:0400::/23 – ARIN (Kuzey Amerika Bölgesi)
 • 2001:0600::/23 – RIPE (Avrupa, orta Doğu ve Orta Asya)
 • 3. hekstet Site/İstemci Tanımlayıcıyı temsil eder.
 • 4. hekstet Site Topolojisi/Alt ağ kimliğini temsil eder.
  • Her alt ağ için 18.446.744.073.709.551.616 (18 kentilyon) ile 65.536 alt ağa izin verir.
  • Ana bilgisayar adres alanının bir parçası değildir.

IPv6 Adresleme Düzeni ve Alt Ağlar

 • Arabirim kimliği, adresin kalan 64 bitidir.
 • EUI-64 (Uzatılmış Benzersiz Tanımlayıcı) kullanılarak el ile veya dinamik olarak yapılandırılabilir.
 • EUI-64 komutu cihazın 48 bit MAC Adresini kullanır ve adresin ortasına FF:FE ekleyerek onu 64 bite dönüştürür.
 • İlk (ağ) ve son (yayın)adresler bir arabirime atanabilir. Bir arabirim birden fazla IPv6 adresi içerebilir.
 • Yayın adresleri bulunmaz, onun yerine çok noktaya yayın adresleri kullanılır.
 • Adreslerine alt ağ sağlamak için IPv6, IPv4 ile aynı yöntemi kullanır.
 • /127 size 2 adres sağlar.
 • /124 size 16 adres sağlar.
 • /120 size 256 adres sağlar.
 • Bir ağdaki ilk adres tamamen 0’lardan, son adres de tamamen F’lerden oluşur.
 • Sadelik ve tasarım amaçları için her yerde /64 kullanılması önerilir. /64’ten düşük bir şeyin kullanılması olanak dahilinde IPv6 özelliklerini bozabilir ve tasarım karmaşıklığının artmasına sebep olabilir.

Baştaki Sıfırlar ve Çift İki Nokta (::)

 • Herhangi bir 16 bitlik bölümde baştaki 0’lar (sıfırlar) çıkarılabilir.
  • Çıkarmadan önceki adres:
   • 2001:0DB8:0001:5270:0127:00AB:CAFE:0E1F /64
   • Çıkardıktan sonraki adres:
    2001:DB8:1:5270:127:AB:CAFE:E1F /64
  •  Bu kural yalnızca baştaki 0’lar için geçerlidir; izleyen 0’lar atılırsa, adres belirsizleşecektir.

Bir veya iki hekstet tamamen 0’lardan oluşuyorsa Çift İki Nokta veya Sıfır Sıkıştırma yöntemleri, bir IPv6 adresini kısaltmak için kullanılabilir.

Çift İki Nokta yalnızca 16 bitlik komşu blokları sıkıştırmak için kullanılabilir. Çift iki noktayı bloğun bir kısmını dahil edecek şekilde kullanamazsınız.

Çift İki Nokta adreste yalnızca bir kez kullanılır, birden fazla kez kullanılırsa adres belirsizleşebilir.

IPv6 Adres Türleri

 • Tek Noktaya Yayın Adresi
  • Bir IPv6 cihazında tek bir arabirimi benzersiz olarak tanımlar.
  • Bir tek noktaya yayın adresi hedefine gönderilen paket, bir ana bilgisayardan hedef ana bilgisayara doğru yol alır.
  • Bir arabirimde birden fazla IPv6 adresi veya bir IPv6 adresi ile bir IPv4 adresi bulunabilir, buna “Çift Yığın” denir.
  • Adresi IPv6 arabirimine Girme işlemi sırasında hata yapıldığında, kullanıcı doğrusunu girmeden önce no ipv6 address komutunu girmelidir, aksi halde adres arabirimde kalacaktır. (şekle bakınız)
 • Çok Noktaya Yayın Adresleri
  • Bir Çok noktaya yayın adresi bir grup arabirimi tanımlar.
  • Tüm Çok noktaya yayın adresleri ayrılmış adres aralıkları olan FF00::0/8 tarafından tanımlanır.
  • Bir Çok noktaya yayın adresine gönderilen paket, bu adresin tanımladığı tüm cihazlara teslim edilir.
  • Protokol                               IPv4 Çok noktaya yayın              IPv6 Çok noktaya yayın
   OSPF(Yönlendirici)              224.0.0.5                                        FF02::5
   OSPF(DR/BDR)                      224.0.0.6                                        FF02::6
   RIPv2                                          224.0.0.9                                        FF02::9
   EIGRP                                         224.0.0.10                                     FF02::A
 • Her Noktaya Yayın Adresi
  • Bir tek noktaya yayın adresi birkaç arabirime/cihaza atanabilir.
  • Her noktaya yayın adresine gönderilen paket, yalnızca yönlendirme protokolleri mesafe ölçülerine göre en yakın grup üyesine gider.
  • Her noktaya yayın; Tek noktaya yayın ve Çok noktaya yayın arasında bir geçiş olarak açıklanır.
  • Her noktaya yayın ve Çok noktaya yayın arasındaki fark; Her noktaya yayında paket yalnızca tek cihaza giderken, Çok noktaya yayında birden fazla cihaza gönderilebilmesidir
 • Yerel Bağlantı Adresleri
  • Yerel Bağlantı adresleri tek yerel bağlantı üzerinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
  • Yerel Bağlantı adresleri tüm arabirimlerde otomatik olarak yapılandırılır.
  • Bir Yerel Bağlantı adresi için kullanılan önek FE80::X/10’dur.
  • Yönlendiriciler, bir yerel bağlantı adresi içeren hedef ve kaynak adresine sahip bir paketi iletmez.
 • Geridöngü Adresi
  • İşlevi IPv4 127.0.0.1 adresine benzerdir.
  • Geridöngü adresi 0:0:0:0:0:0:0:1 şeklinde veya çift iki nokta kullanılıp kısaltılarak ::1 şeklinde ifade edilir.
  • Cihazın kendisine paket göndermesi için kullanılır.

IPv6

 • Global yönlendirme öneki, alt ağ kimliği ve arabirim kimliği içeren 128 bit adres.
 • 0-9, A-F arasında değişen onaltılı format kullanır.
 • Maksimum geçiş Ünitesi 1280 bayta kadardır.
 • Ağ adresi ve yayınları bir arabirim veya uç cihaza atanabilir.
 • Yerel IPsec şifreleme

IPv4

 • Bir ana bilgisayar ve bir ağ kısmı içeren 32 bit adresleme düzeni.
 • 0 ve 1 arasında ikili format kullanır.
 • Maksimum Geçiş Ünitesi 576 bayta kadardır.
 • Ağ adresi ve yayınları bir arabirim veya uç cihaza atanamaz.
 • IPv4 paketlerini şifrelemek için VPN teknolojileri kullanılmalıdır.

İyi Çalışmalar. 🙂