Arduino Bluetooth Bağlantı

Arduino uno kullanarak HC-05 bluetooth modülünü arduino üzerine bağlantılarını nasıl yaptığımızı öğreneceğiz.

Öncelikle elemanlarımızı tanıyalım.

Arduino UNO

ArduinoUno

 • Mikrodenetleyici : ATmega328
 • Çalışma gerilimi : +5 V DC
 • Tavsiye edilen besleme gerilimi : 7 – 12 V DC
 • Besleme gerilimi limitleri : 6 – 20 V
 • Dijital giriş / çıkış pinleri : 14 tane (6 tanesi PWM çıkışını destekler)
 • Analog giriş pinleri : 6 tane
 • Giriş / çıkış pini başına düşen DC akım : 40 mA
 • 3,3 V pini için akım : 50 mA
 • Flash hafıza : 32 KB (0.5 KB bootloader için kullanılır)
 • SRAM : 2 KB
 • EEPROM : 1 KB
 • Saat frekansı : 16 MHz

Burada Arduino üzerinde Rx, Tx pinleri seri port haberleşme sistemleri içindir. Digital PWM yazan pinler HIGH (enerji var), LOW (Enerji yok) veya 1-0 değerlerini alırlar. Analog In yazan pinler ise 0-255 arasında değer alabilirler.

HC 05 Bluetooth Modülü

Bluetooth modulü, Arduino ile telefon vb. cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan bir modüldür. Cihazın maksimum kapsama alanı 10 metre ile sınırlı olup yakında tutulmalıdır.

Module, vcc pininden 3,3 V – 6 V arası Volt ile çalışır. Gnd pini toprağa bağladıktan sonra RX ve TX pinleri ile iletişimi sağlamaktadır.

HC05

 • Bluetooth Protokolü: Bluetooth 2.0+EDR
 • 4 GHz haberleşme frekansı
 • Hassasiyet: ≤ -80 dBm
 • Çıkış Gücü: ≤ +4 dBm
 • Asenkron Hız: 2.1 MBps/160 KBps
 • Senkron Hız: 1 MBps/1 MBps
 • Güvenlik: Kimlik Doğrulama ve Şifreleme
 • Çalışma Gerilimi: 1.8 – 3.6V
 • Akım: 50 mA
 • Uzunluk: 26.9 mm
 • Genişlik: 13 mm
 • Yükseklik: 2.2 mm

HC-05

Bluetooth üzerindeki GND pinini arduino üzerindeki GND pinine, bluetooth üzerindeki VCC pinine arduino üzerindeki 3.3 V veya 5 V pinine bağlıyoruz. Böylelikle arduino üzerinden bluetooth modulüne güç vermiş bulunmaktayız. HC-05 modülü seri haberleşme kullanıdğı için veri aktarım bağlantıları ise: Arduino üzerindeki Rx pinimizi HC-05 modülü üzerindeki Tx pinimize, arduino üzerindeki Tx pinimizi de bluetooth modülü üzerindeki Rx pinimize bağlıyoruz.

Sonuç olarak arduinomuza bluetooth modülünü bağlamış ve kullanıma hazır bir duruma getirmiş bulunmaktayız.

One thought on “Arduino Bluetooth Bağlantı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir