Efektif Programlama nedir?

Efektif programlama, bir programın doğru, güvenli, verimli ve kolayca anlaşılabilir bir şekilde yazılmasıdır. Bu, programlama dillerinin ve diğer araçların etkin kullanımını içerir. Efektif bir yazılım geliştirmek için programlama dillerinden bağımsız bir yaklaşım gereklidir. Ancak, kullanılan programlama diline ilişkin derin bir bilgiye sahip olmak, daha etkili ve verimli bir yazılım geliştirmenize yardımcı olabilir. Verimli programlama, programın […]

SQL Server Trigger

Trigger (Tetikleyici) veri tabanında işlem yaparken veya yapıldıktan sonra bazı işlemleri otomatikleştirmek veya kontrol altına almak için kullanılan özel saklı yordamlardır. Örnek olarak Stok ve Satış tablomuz olduğunu varsayalım. Ürünün satışı yapıldığı anda Satış tablosuna eklenirken, Stok tablosundan bir eksilmesini istiyoruz. 

SQL Server Komutları

Merhaba bugün sizlere en temel sql server komutlarından bahsedeceğim. SQL komutları ile veri tabanında işlem yapılabilmesi için önce veri tabanı sonra da veri tabanında kullanılacak tablolar tanımlanmalıdır. Tabloları tanımlarken kullanılacak veri tiplerini daha önceki yazımızda bahsetmiştik. SQL Server’da veritabanı oluşturmak için CREATE DATABASE deyimi kullanılır. CREATE: Bu komut isim ile belirtilen isimde bir veri tabanı […]

Veritabanı Yönetim Sistemeleri

Veritabanı yönetim sistemleri, fiziksel hafızada bilgileri çeşitli özelliklere göre gruplandırıp şekillendirdikten sonra saklayan programdır. Kısaca VTYS diye adlandırılır. VTYS, saklanan bu veriyi, SQL komutları ile programcının istekleri çerçevesinde işler yeniden şekillendirir.  Veritabanı Yönetim Sisteminin bir ucunda, bilgisayar disklerinde saklanan düzenlenmiş veriler, diğer ucunda ise bir kullanıcı veya  program vardır. Bilgi ve veri kavramları birbiriyle karıştırılabilmektedir. Veri bilgiyi […]

Stored Procedure

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda veritabanındaki güzel bir özellik olan stored procedure hakkında bilgi vereceğim. Stored procedure’ler belirli bir görevi yerine getirmek için oluşturulurlar ve T-SQL ifadeleriyle zenginleştirilebilirler. Stored procedure’ler oluşturulduklarında bir defa derlenirler ve diğer çalıştırmalarda derlemeye gerek kalmadan çalıştırılır.