Asal Sayı Bulma

Merhaba bugün sizlere C ve Java programlama dili ile girilen sayının asal olup olmadığını bulan program basit iki program yazacağız.

Öncelikle basit bir algoritma oluşturduktan sonra C programlama dili ile yazılmış çözüm aşağıdaki gibidir.

    //int tipinde 3 tane değişken tanımlıyoruz.
    int girilenSayi=0,baslangicDegeri,sonuc=0;
    
    //Kullanıcın sayı girmesi için mesaj veriyoruz
    printf (" Bir sayi giriniz:\n");
    
    //Kullanıcının girdiği degeri girilenSayi değişkenine atıyoruz.
    scanf ("%d",&girilenSayi);
    
    printf ("\n");
    
    //Döngümüzü 2 den başlatıp girilen sayıya kadar dönmesini sağlıyoruz
    for(baslangicDegeri=2;baslangicDegeri<girilenSayi;baslangicDegeri++){
      //Kullanıcının girdiği sayıyı kontrol ettiriyoruz
      if(girilenSayi%baslangicDegeri==0){
        //Eğer if ifadesinden true değer gelirse sonuc değişkenimizi 1 arttırıyoruz.
        sonuc++;
      }
    }
    printf (" %s\n", (sonuc==0) ? "Girdiginiz sayi asaldir." : "Girdiginiz sayi asal degildir.");

Eğer sonuc değişkeni sıfırsa ilk parametre çalışacak ve asal değildir mesajı verecektir. Eğer c sıfırdan farklı ise ikinci parametre çalışacak ve sayı asaldır mesajı verilecektir.

Aynı algoritmayı Java programlama dili ile yazabiliriz.

public static void main(String[] args) {

    // Kullanıcıdan console ekranından değer almak için Scanner tanımlıyoruz.
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    //int tipinde 3 tane değişken tanımlıyoruz.
    int girilenSayi,baslangicDegeri,sonuc = 0;

    //Kullanıcın sayı girmesi için mesaj veriyoruz
    System.out.println("Bir sayi giriniz:");

    //Kullanıcının girdiği degeri girilenSayi değişkenine atıyoruz.
    girilenSayi = scanner.nextInt();

    //Döngümüzü 2 den başlatıp girilen sayıya kadar dönmesini sağlıyoruz
    for (baslangicDegeri = 2; baslangicDegeri < girilenSayi; baslangicDegeri++) {
      //Kullanıcının girdiği sayıyı kontrol ettiriyoruz
      if (girilenSayi % baslangicDegeri == 0) {
        //Eğer if ifadesinden true değer gelirse sonuc değişkenimizi 1 arttırıyoruz.
        sonuc++;
      }
    }
    System.out.println((sonuc == 0) ? "Girdiginiz sayi asaldir." : "Girdiginiz sayi asal degildir.");
  }

Kullandığımız algoritma aynı sadece programlama dilleri farklı. Buradan da anlayacağımız gibi algoritmalarımızı tüm diller üzerinde farklı şekillerde uygulayabiliriz.

İyi günler iyi çalışmalar.