Hesap Makinesi Programı

Merhaba bugün sizlerle Java ve C Programlama dillerinde sadece swicth case kullanarak dört işlemi yapabilen basit bir uygulama yapacağız.

Java programlama dili ile geliştirilmiş kod aşağıdaki gibidir.

public static void main(String[] args) {

    // Kullanıcından console ekranında değerleri almak için scanner tanımlıyoruz.
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    float x, y;
    String islem;

    System.out.println("ilk sayiyi giriniz!");
    x = scanner.nextInt();

    System.out.println("ikinci sayiyi giriniz:");
    y = scanner.nextInt();

    System.out.println("işlemi giriniz -> toplama(+),cıkarma(-),bolme(/),carpma(*),aritmetik ortalama(a),geometrik ortalama(g)");

    islem = scanner.next();
    char operasyon = islem.toCharArray()[0];
    switch (operasyon) {
      case '+':
        System.out.println("Toplam: " + (x + y));
        break;
      case '-':
        System.out.println("Fark: " + (x - y));
        break;
      case '/':
        System.out.println("Bölüm: " + (x / y));
        break;
      case '*':
        System.out.println("Carpım: " + (x * y));
        break;
      case 'a':
        System.out.println("aritmetik ortalama: " + ((x + y) / 2));
        break;
      case 'g':
        System.out.println("geometrik ortalama: " + (Math.sqrt((x * x) + (y * y))));
        break;
      default:
        System.out.println("Islem bulunamadi!");
    }
  }

C programlama dili ile geliştirilmiş kod aşağıdaki gibidir.

    float x, y;
    char islem;
    printf("ilk sayiyi giriniz:\n");
    scanf("%f", & x);
    printf("ikinci sayiyi giriniz:\n");
    scanf("%f", & y);
    printf("işlemi giriniz[toplama(+),cıkarma(-),bolme(/),carpma(*),\naritmetik ortalama(a),geometrik ortalama(g)]:\n");
    islem = getch();
    switch (islem) {
      case '+':
        pintf("Toplam:%.3f\n", x + y);
        break;
      case '-':
        printf("Fark:%.3f\n", x - y);
        break;
      case '/':
        printf("Bölüm:%.3f\n", x / y);
        break;
      case '*':
        printf("Carpım:%.3f\n", x * y);
        break;
      case 'a':
        printf("aritmetik ortalama:%3f\n", (x + y) / 2);
        break;
      case 'g':
        printf("geometrik ortalama:%3f\n", sqrt((x * x) + (y * y)));
        break;
      default:
        printf("Yanlış Giriş'\n");
    }