Java İlkel Veri Tipleri ve Operatörler

Java programlama dilinde bulunan özel bir grup vardır. Bu gruba ilkel (primitive) türler denir. İlkel türleri yazılım geliştirirken birçok defa kullanırız. İlkel türleri new operatörü kullanmadan oluşturursak stack hafıza alanını kullanırlar ve başarım seviyeleri çok yüksek olur. Eğer new operatörü kullanarak oluşturursak heap alanını kullanırlar ve stack alanında ki kadar verimli olmazlar.

İlkel türleri stack alanında saklayabildiğimize göre değerlerini kendi üzerinde taşıdıklarını söyleyebiliriz. Temel türler aşağıdaki gibidir.

Tüm temel türlerin sarmalayacı sınıfları bulunur.

// java programlama dilinde yorum satırı demektir. Bulunduğu tek satırı yorum satırı haline getirir.
/*
* Java programlama dilinde birden fazla satırı yorum satırı haline getirmek için kullanılır.
**/

/*  Primitive türdür ve stack alanında saklanır. */
int a=5;

/*Sarmalayıcı Integer objesinden new operatörü ile nesne oluşturduk. Heap alanında saklanır. */
Integer a=new Integer(5);

Geçerlilik alanı (scope) bir nesne veya değişkenin, program kodu içerisinde aktif olduğu alanı gösterir.

{ 
   /*a değişkeni her iki scope alanlarında geçerlidir.*/
   int a = 5;
   {
     /*b değişkeni bu scope alanında geçerlidir. */
     int b = 5;
   }
}

Erişim belirleyiciler oluşturduğumuz ilkel tipler veya sınıflar için kullanılır. Erişim belirleyiciler aşağıdaki gibidir.

private: Alt sınıfları dahil hiç kimse erişemez. Sadece kendi sınıfı içinde kullanılır.

public: Bütün her şey erişebilir.

protected: Alt sınıflar ve aynı pakettekiler erişebilir.

no modifier(erişim belirleyici yok): Aynı pakettekiler erişebilir.

 1. Aritmetik Operatörler
  • + (artı) operatörü toplama işlemi için kullanılır.          değişken1 + değişken2    (5+3)
  •   (eksi) operatörü çıkarma işlemi için kullanılır.          değişken1 değişken2      (5-3)
  • *  (çarpma) operatörü çarpma işlemi için kullanılır.    değişken1 * değişken2      (5*3)
  • /  (bölme) operatörü bölme işlemi için kullanılır.         değişken1 değişken2      (5/3)
  • %  (mod) operatörü mod işlemi için kullanılır.              değişken1 % değişken2     (5%3)
 2. Arttırma ve azaltma Operatörleri
  • ++ Önce değişkenin değerini hesaplar sonra değerini arttırır.     değişken++    (5++)
  • ++ Önce değişkenin değerini arttırır sonra değerini hesaplar.     ++değişken    (++5)
  • – – Önce değişkenin değerini hesaplar sonra değerini azaltır.         değişken– –     (5–)
  • – – Önce değişkenin değerini azaltır sonra değerini hesaplar.         – –değişken     (–5)
 3. İlişkisel Operatörler
  •    büyüktür operatörü              değişken1 > değişken2        (5>3)
  • >=  büyük eşittir operatörü        değişken1 >= değişken2     (5>=5)
  • <     küçüktür operatörü              değişken1 < değişken2        (5<3)
  • <=  küçük eşittir operatörü        değişken1 <= değişken2     (5<=3)
  • ==  eşit operatörü                        değişken1 == değişken2     (5==5)
  • !=   eşit değil operatörü              değişken1 != değişken2       (5!=4)
 4. Mantıksal Operatörler
  • &&   ve operatörü          değişken1 && değişken2      (5&&5)
  • ||      veya operatörü     değişken1 || değişken2          (5||5)
  • ^      ya da operatörü    değişken1 ^ değişken2           (5^4)
  •      değili operatörü    !değişken1                                 (!5)
 5. Bitişik Atama Operatörleri
  • +=       değişken1  +=      değişken2;   değişken1=değişken1+değişken2
  • -=        değişken1   -=       değişken2;   değişken1=değişken1-değişken2
  • *=       değişken1   *=       değişken2;  değişken1=değişken1*değişken2
  • /=       değişken1   /=       değişken2;   değişken1=değişken1/değişken2
  • %=      değişken1  %=     değişken2;   değişken1=değişken1%değişken2
  • &=      değişken1   &=      değişken2;   değişken1=değişken1&değişken2
  • |=        değişken1   |=       değişken2;   değişken1=değişken1|değişken2
  • ^=       değişken1  ^=      değişken2;   değişken1=değişken1^değişken2
  • <<=    değişken1  <<=   değişken2;   değişken1=değişken1<<değişken2
  • >>=    değişken1  >>=   değişken2;   değişken1=değişken1>>değişken2
  • >>>= değişken1  >>>= değişken2;   değişken1=değişken1>>>değişken2

Java programlama dilinde ilkel tipler ve operatörleri öğrendik.

Java programlama dilinde kontrol deyimlerini öğrenmek için TIKLAYINIZ.

Java programlama dilinde metotların nasıl yazıldığını öğrenmek için TIKLAYINIZ.

Java programlama dilinde sınıfların nasıl oluşturulduğunu öğrenmek için TIKLAYINIZ.

İyi çalışmalar bol Javalı günler 🙂