Network Topolojileri

Merhaba bugün sizlere ağ(network) topolojilerinden bahsediyor olacağım.

Ağ Topolojileri

Ağın yapısında kullanılacak kablolama türü ve kullanılacak cihazların belirlendiği ağın ilk aşamasıdır. Topolojilerin haritasını fiziksel ve mantıksal olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlar;Fiziksel Topoloji Haritası: Kabloların döşendiği yerleri ve konak bilgisayarlara bağlanan ağ iletişim cihazlarının konumlarını gösterir. Topoloji haritasında gerçek fiziksel cihazları temsil etmek için simgeler kullanılır.

fiziksel

Mantıksal Topoloji Haritası: Konak bilgisayarın fiziksel olarak bulundukları yerleri dikkate almadan ağı kullanma şekillerine göre gruplandırır. Konak bilgisayar adları, adresleri, grup bilgileri ve uygulamalar mantıksal topoloji haritasına kaydedilebilir.

mantıksal

Linear Bus Ağ Topolojisi: Fiziksel bus tüm bilgisayarların aynı kabloya bağlı oldukları sistemdir. Kablonun her iki ucuna sonlandırıcı adı verilen dirençler takılır. Bu topoloji hem mantıksal hem de fiziksel olarak varlığını sürdürmektedir.

dogrusal

Ring Ağ Topolojisi: Bilgisayarlar kablolarla ortadaki merkez bir kutuya bağlıdır(fiziksel yıldız). Ancak sistemde veri aktarımını sağlayan bir sinyal sürekli olarak sırayla tüm sistemleri dolaşmaktadır. Token adı verilen bu sinyal tek tek tüm sistemlere uğradığı için Ring/Halka terimi buradan gelmektedir.

ag

Dual Ring Ağ Topolojisi: Çift Halka topolojisi, birbirine eş merkezli bir yapıda bulunan ve her bir halkanın kendi içinde birbirine bağlı istasyonlarının sadece kendisi ile komşu olan dış halkaya ait istasyon ile iletişim halinde bulunduğu bir yapıdır. Halkalar birbirine bağlı değildir ve aralarında herhangi bir sinyal alışverişi bulunmaz.

dual-ring topology

Star Ağ Topolojisi: Yıldız topolojisi, her bir terminalin (Sunucular, İş istasyonları ve diğer çevre birimlerinin ) switch veya hub adı verilen merkezi konektörlere  direk olarak bağlanması sonucu oluşur. Veri, hedef adresine gitmek için switch veya hub’dan geçer. Switch veya hub ağın tüm fonksiyonlarını yönetir ve kontrol eder.

star

Extended Star Ağ Topolojisi: Bu topoloji, birden fazla birbirine bağlı olan  yıldız topolojilerinin yine bir merkezi düğüm çevresinde oluşturdukları yıldız topolojisi olarak tanımlanır.

extended star topology

Tree Ağ Topolojisi: Temel olarak yol topolojisi ile yıldız topolojisinin karakteristik özelliklerinin kombinasyonu şeklinde ortaya çıkan bir topoloji türüdür. Yıldız şeklinde bağlı istasyonların omurga üzerinde konumlanması sonucu oluşan yol modeli ağaç topolojisini oluşturur.

agc

İrregular Ağ Topolojisi: Eğri Topoloji , ağ bileşenleri arasında belirgin bir bağlantı şekli ve yolunun bulunmadığı, çarpık bir modelin ortaya çıktığı duruma denir. Bu topolojide kablolama oldukça düzensizdir ve çok sayıdaki düğümün birçok kablo ile gelişigüzel bağlantısı ağın düşük performans sergilemesine ve güvensiz veri iletişimi yapmasına neden olur.

irregular

Complete (Mesh) Ağ Topolojisi: Ağ topolojisi, ağdaki tüm istasyonların diğer istasyonlar ile uçtan uca kendi aralarında bağlantıları sonucu oluşan topoloji türüdür.

mesh

Cellular Ağ Topolojisi: Hücresel topoloji, her birinin kendi merkezi üzerinde birbirinden bağımsız düğümleri bulunan dairesel veya altıgen biçimindeki alanların oluşturduğu topoloji yapısıdır.

Her geçen gün önem kazanan bir özelliğe sahip olan  bu yapı, kablosuz teknolojinin kullanımı ile birbirinden farklı bölünmüş coğrafi alanları kullanır. Elektromanyetik dalgalar sayesinde oluşan bağlantıda, uçların her biri sabit veya taşınabilir bir durumda olabilir.

hücresel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir